Raadpleeg het Gemeenschappelijk Geheugen van de 20ste eeuw

De beide wereldoorlogen van de 20ste eeuw hebben in de aanpalende regio’s West-Vlaanderen (Vl, B) en Nord/Pas-de-Calais
(F) een zeer gelijkend verloop gekend. In beide regio’s, in beide oorlogen, bestond niet zozeer de grens van de landen, als wel
de grens van de oorlog. In de Eerste Wereldoorlog liep het front dwars door West-Vlaanderen en door Nord/Pas-de-Calais.
De echte grens was de ene of de andere zijde van het front. In de Tweede Wereldoorlog werden beide regio’s door eenzelfde bezetter in Brussel bestuurd.
Om het geheugen van deze gemeenschappelijke conflicten te leren kennen en delen, brengen twee musea en onderzoekscentra uit beide regio’s via deze site
hun kennis en collecties virtueel samen.

Logo Interreg Website